Công Ty Cổ Phần DTP xin chân thành cảm ơn quý khách hàng trong thời gian qua đã quan tâm và ủng hộ công ty chúng tôi. Để tiện cho việc giao dịch phòng kế toán gửi đến quý khách hàng các thông tin chuyển khoản như sau:

1. Ngân Hàng TM CP Đông Á – PGD Võ Văn Tần

- Chủ TK: Công Ty Cổ Phần DTP

- STK: 0052.8977.0001

2. Ngân Hàng TM CP Đông Á – PGD Võ Văn Tần

- Chủ TK: Trương Ngọc Kiều

- TK: 0032.3784.0003

3. Ngân Hàng Đông Á - CN Tân Bình - TP.HCM (Tài khoản ATM)

- Chủ TK: Trương Ngọc Kiều

- STK: 0101.150.409

4. Ngân Hàng Vietcombank – CN Phú Thọ, TP.HCM (Tài khoản ATM)

- Chủ TK: Trương Ngọc Kiều

- STK: 0421.003.986.064

5. Ngân Hàng Vietcombank – CN Tân Bình

- Chủ TK: Trương Ngọc Kiều

- STK: 044.1000.691.799

6. Ngân hang Vietcombank CN Phú Thọ, TP.HCM

- Chủ TK: Công ty Cổ Phần DTP

- STK: 042.100.3990.538

7. Ngân hàng ACB – PGD TÂY THẠNH – CN CỘNG HÒA

- Chủ TK: Công Ty Cổ Phần DTP

- STK: 131.607.929

- Mã số: 79307023

8. Ngân hàng ACB – PGD TÂY THẠNH

- Chủ TK: Trương Ngọc Kiều

- STK: 135.045.789

9. Ngân hàng NN & PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH 3

- Chủ TK: Công ty Cổ Phần DTP

- STK: 1602.201.020.625

10. Ngân hàng NN & PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH 3

- Chủ TK: Trương Ngọc Kiều

- STK: 1602.205.138.594

11. Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội CN HCM- PGD  Chợ Lớn

- Chủ TK: Công ty Cổ Phần DTP

- STK: 100.2987.489

12. Ngân hàng NN & PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÝ THƯỜNG KIỆT

- Chủ TK: CH Đại Phong

- STK: 1603.201.045.742