Bảo hành một đổi một đến khi sử dụng hết hộp mực.

Mực in INKMAX cho ra bản in tốt nhất mà không làm hư hại bất cứ bộ phận nào của máy in.

Sẵn sàng sửa chữa miễn phí hoặc đền máy in khác tương đương nếu khách hàng chứng minh được máy in hư là do sử dụng mực in INKMAX.
 

Số lượng trang in với độ phủ mực 5% đạt được với tiêu chuẩn ISO/IEC 19752.

 

 

                           ISO/IEC 19752:2004  Standard test page test do phu.pdf