Công Ty Cổ Phần DTP
MST: 0309587979
Địa chỉ: 4 Trần Văn Giáp, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
KD Đại Lý: (08) 5.4044.777  -  Fax: (08) 5.4044.778
KD Tiêu Dùng: (08) 5.4043.444  -  Fax: (08) 5.4043.777
E-mail: hdd@inkmax.vn    - Website: www.dtp.com.vn 

 

Nhập thông tin liên hệ