Mực nạp photocopy IM-PT-455C

Mô tả :
Mực nạp photocopy IM-PT-455C - Dùng để nạp cho Photo Toshiba T-1640: E-Studio 163, 165, 203, 205 T-1810: E-Studio 181, 182, 211, 212, 242 T-2320: E-Studio 230, 280 T-2340: E-Studio 232, 282, 233, 283 T-4530: E-Studio 255, 305, 355, 455

Giá : VND

Lượt xem : 1705