Mực nạp photocopy IM-PM-414C

Mô tả :
Mực nạp photocopy IM-PM-414C - Dùng để nạp cho Photo Minolta: * TN-217: Bizhub 223, 283, 363, 7828 * TN-414: Bizhub 363, 423

Giá : VND

Lượt xem : 1422