Mực nạp photocopy IM-PK-679C

Mô tả :
Mực nạp photocopy IM-PK-679C - Dùng nạp cho Photo Kyocera Mita: * TK-675 / 678 / 679: KM 2540, 2560, 3040, 3060, 300i

Giá : VND

Lượt xem : 410