Bột từ Ricoh BT-PR-28 (Type 28)

Mô tả :
Bột từ Ricoh BT-PR-28 (Type 28) - Dùng cho máy Ricoh AF 1015, 1022, 1027, 1032, 2015, 2018, 2020, 2022, 2027...

Giá : VND

Lượt xem : 312