Ribbon mực máy in Printronix P7000 PSA3

Mô tả :
Ribbon mực máy in Printronix P7000 PSA3 - Dùng cho máy in Printronix P7000,P7205,P7210,P7215, P7220,P7005, P7010, P7015.

Giá : VND

Lượt xem : 607