Mực nạp photocopy IM-550

Mô tả :
Mực nạp photocopy IM-550 - Dùng để nạp cho Photo Toshiba * T-6510: E-Studio 550, 600, 650, 720, 810, 850 * T-6570: E-Studio 4580, 5570, 6570, 8070 * T-7200: E-Studio 523, 603, 723, 853 Có thể sử dụng được cho Sharp kỹ thuật số

Giá : VND

Lượt xem : 346