Mực nạp photocopy IM-520

Mô tả :
Mực nạp photocopy IM-520 - Dùng nạp cho Photo Ricoh: * 5200D/5305D/5100D: Aficio 550, 551, 650, 700, 1055, 1060 * 6210D/6110D: Aficio 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, MP 5500, 6500, 7500

Giá : VND

Lượt xem : 301