Mực nạp photocopy IM-414

Mô tả :
Mực nạp photocopy IM-414 - Dùng để nạp cho Photo Minolta: * TN-217: Bizhub 223, 283, 363, 7828 * TN-414: Bizhub 363, 423

Giá : VND

Lượt xem : 296