HỘP MỰC PHOTOCOPY MPIR-3500

Mô tả :
HỘP MỰC PHOTOCOPY MPIR-3500 (4500) - Dùng cho máy photocopy Ricoh MP 3500, 3590, 4590, 4000, 4001, 4002, 4500, 5000, 5001, 5002; Gestetner DSM 735, 745

Giá : VND

Lượt xem : 731