Gạt Nhỏ 15A

Mô tả :
Sử Dụng Cho Hộp mực HP 15A, 13A, 24A * Canon EP-25, EP-26, FX-8

Giá : VND

Lượt xem : 230