Mực nạp inkMAX

Mô tả :
- Mực Nạp inkMAX - Đóng chai và phân phối : Công ty Cổ Phần DTP - Loại mực : Color Laser - Màu mực : B/C/M/Y - Chức năng :Dùng cho hộp mực HP color laser CP 1025 (CE310, 311,312, 313) CP 1215, 1515, 1518, 1525, CM 1300, 1312, 1415, M251, M376, M252, 277, 1600, 2600, 2605, CM 1015, 1017, 2020, 2025, CM2320, 2720, 1500, 2500, 2550, 2820, CP 3525, CP4005, M-551, 570, 575, 3500, 3550, 3700, 2700, 3000, 3600, 3800, CP3505, 4025, 4525, 4600, 5650, 4700, 4730, 5225, 5500, 5550, 5525,

Giá : VND

Lượt xem : 243