Drum Xerox 2065

Mô tả :
Chức năng: Dùng cho máy in Xerox 2055 / 2065 / 3055 * NEC PR-L2100 / PR-L2100S / PR-L2300 / 2800, HS-2300 * Epson LP7100 * Samsung ML 8200 / 8250 / 8600 / 8650 / 8700

Giá : VND

Lượt xem : 220