Drum SamSung 3050

Mô tả :
Dùng cho máy in Samsung ML 3050 / 3470 / SCX 5330 / 5530 * Xerox 3435 / 3300 / 3428

Giá : VND

Lượt xem : 235