Drum SamSung 2250

Mô tả :
Dùng cho máy in Samsung ML 2250 / 2251 / 2252 / SCX 4100 / 4520 / 4720 * Xerox 3150 / PE120i

Giá : VND

Lượt xem : 228