Drum SamSung 2160

Mô tả :
Dùng cho máy in Samsung ML 2160 / 2161 / 2162 / 2164 / 2165 / 2168, SCX 3400 / 3401 / 3405 / 3406 / 3450, SF 760P

Giá : VND

Lượt xem : 285