Drum SamSung 1710

Mô tả :
Dùng cho máy in Samsung ML-1710/SCX 1720/1740/1745/1750/1510/1515/1520/4100/4116/4216/4200/4300 * Xerox Phaser 3114/3115/3116/3120/3121/PE16 * Lexmark X215

Giá : VND

Lượt xem : 206