Mực In inkMAX TN8000

Mô tả :
- Mã sản phẩm: Mực In inkMAX TN 8000 - Mã OEM: - Nguyên liệu chính: Mực Nhật và Drum Hàn Quốc - Chức năng: Dùng cho máy HL - 2800 / 2900 / 3800 / 8060 / 8250, DCP - 1000, MFC - 4800 / 6800 / 9050 / 9060 / 9550. - Số trang in: 2.000 trang - Giá: call

Giá : VND

Lượt xem : 334