Trục từ Pana 86E

Mô tả :
Sử Dụng Cho cụm drum Panasonic KX-FLM 852, KX-FL802, KX-FL812, KX-FLB882

Giá : VND

Lượt xem : 243