Trục từ Samsung ML 1210

Mô tả :
Sử Dụng Cho hộp mực Samsung ML 1210, 1220, 1250, 1430, 4300, 4500, 4600 * Xerox 3110, 3113, 321

Giá : VND

Lượt xem : 273