- Thời gian diễn ra chương trình: từ ngày 07/12/2015 đến 31/12/2015
- Đối tượng khách hàng: tất cả khách hàng sử dụng hộp mực in và hôp mực photo inkmax, không có nợ quá hạn.
- Sản phẩm: hộp mực in và hộp mực photo inkmax 
* Công nợ các đơn hàng khuyến mãi dài nhất là 10 ngày
* Chương trình không áp dụng các dự án đã duyệt giá riêng.
- Quà Tặng:
Nhóm 1 gồm những hộp mực in và photo INKMAX có giá trị lớn hơn 200,000đ
- Mua 5 hộp tặng phiếu mua hàng 200,000 đ
- Mua 10 hộp tặng phiếu mua hàng 450,000 đ
- Mua 20 hộp tặng phiếu mua hàng 1,000,000đ
Nhóm 2 gồm những hộp mực in và photo INKMAX có giá trị từ 100,000 đ đến 200,000 
- Mua 6 hộp tặng phiếu mua hàng 100,000đ
- Mua 10 hộp tặng phiếu mua hàng 200,000 đ
- Mua 20 hộp tặng phiếu mua hàng 500,000 đ
* Tính theo tổng giá trị đơn hàng thực tế.
*  Quà tặng được gửi sau khi kết thúc chương trình (chậm nhất là 5 ngày làm việc)
- Gọi ngay: (08) 54.044.777 để biết thêm chi tiết.
- Web: www.dtp.com.vn , www.inkmax.vn