Chứng nhận

Là doanh nghiệp uy tín hàng đầu, Công ty cổ phần DTP hoạt động tuân thủ mọi quy định, tiêu chí hợp pháp của pháp luật. Chúng tôi cam kết những tiêu chuẩn cao nhất và chúng tôi mong sở hữu nhiều Giấy chứng nhận về sản phẩm để càng khẳng định hơn sự tín nhiệm của khách hàng là yên tâm tuyệt đối.

Công Ty Cổ Phần DTP

Công Ty Cổ Phần DTP

Công Ty Cổ Phần DTP

Công Ty Cổ Phần DTP

Công Ty Cổ Phần DTP

DTP luôn quan tâm đến lợi ích của khách hàng và đồng hành cùng trách nhiệm xã hội trong mỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thông qua việc ứng dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế:
– Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015, áp dụng từ năm 2016.
– Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 : 2004 áp dụng từ năm 2013 và cập nhật phiên bản mới ISO 14001 : 2015 từ năm 2016.
– Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ người lao động OHSAS 18001 : 2007 áp dụng từ năm 2015.

.
028 54 044 777