LIÊN HỆ

Công ty Cổ Phần DTP

Mr. Phúc

Giám Đốc Kinh Doanh Dự Án

0901 191 667

Mr. Nghĩa

Phó Phòng Kinh Doanh Dự Án

0909 595 223

Ms. Hà

Giám Đốc Phân Phối

0938 707 363

Mr. Duy

Phó Phòng Phân Phối

0938 616 505

Mr. Trí

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

0902 752 687

.
028 54 044 777